Alternativ behandling

Alternativ behandling er helserelatert behandling som i hovedsak utøves utenfor den offentlige helse- og omsorgstjenesten av utøvere som ikke er autorisert helsepersonell. Det finnes mange ulike former for alternativ behandling i Norge.

Alternativ behandling er regulert i lov om alternativ behandling av sykdom mv og forskrifter som er gitt i medhold av loven. 

Definisjon av alternativ behandling

I lovens § 3 er alternativ behandling definert som «helserelatert behandling som utøves utenfor helse- og omsorgstjenesten, og som ikke utøves av autorisert helsepersonell.​ Behandling som utøves i helse- og omsorgstjenesten eller av autorisert helsepersonell,​ omfattes likevel av begrepet alternativ behandling når det brukes metoder som i all vesentlighet anvendes utenfor helse- og omsorgstjenesten.»

Frihet og begrensninger

Regelverket skal gi pasientene frihet med hensyn til valg av behandlingsform, og samtidig sette begrensninger av hensyn til pasientsikkerhet og forbrukervern.

Det er for eksempel gitt regler som stiller krav til hvordan utøvere av alternativ behandling kan markedsføre seg. Dette er regulert i lovens § 8 samt i forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom (lovdata.no). På dette feltet gjennomføres det tilsyn.

Frivillig registerordning

Det er opprettet en frivillig registerordning hvor utøvere av alternativ behandling kan registrere seg. Ordningen er regulert i forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling (lovdata.no).

Ordningen skal bidra til økt ivaretakelse av pasientsikkerhet og forbrukerrettigheter for den som oppsøker en registrert alternativ behandler, samt bidra til seriøsitet og forretningsmessig ordnede forhold blant utøvere av alternativ behandling, jf. forskriften § 1. I forskriften stilles det krav både til utøverorganisasjonen og til den enkelte utøver for å kunne bli godkjent og registrert i registerordningen.

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Behandling (nafkam.no) i oppdrag å gi befolkningen kunnskapsbasert informasjon om alternativ behandling.