Likeverdsreformen

Regjeringen vil gjøre hverdagen enklere for familier som venter eller har barn med behov for sammensatte tjenester. Flere av disse familiene opplever at samfunnet ikke i tilstrekkelig grad stiller opp. Regjeringen vil skape et samfunn som har bruk for alle. Derfor lager vi nå en likeverdsreform.

Ill.foto

Regjeringen legger frem Likeverdsreformen

For å gjøre livet enklere for familier som har eller som venter barn med behov for sammensatte tjenester, legger regjeringen frem en ny reform. Likeverdsreformen skal bidra til et samfunn som stiller opp og hvor det er bruk for alle.

Ill.foto

Stortingsmeldingen Likeverdsreformen

Målet med Likeverdsreformen er at barn og familier med barn som har behov for sammensatte tjenester, skal oppleve et samfunn som stiller opp, og som gir alle mulighet til personlig utvikling, deltakelse og livsutfoldelse. Noen av tiltakene har et mer langsiktig perspektiv og et mål om å bli gjennomført i løpet av planperioden frem til 2023.

Likeverdsreformen vil lette kvardagen for familiar

Shahram Ariafar er ein av dei som har hatt uttallige møter med hjelpesystemet med si utviklingshemma dotter, Mitra. Han er også leiar for Norsk forbund for Utviklingshemmede i Oslo. Han er glad for initiativet bak Likeverdsreformen og håper det vil lette kvardagen for foreldre som han sjølv.