Likeverdsreformen

Regjeringen vil gjøre hverdagen enklere for familier som venter eller har barn med behov for sammensatte tjenester. Flere av disse familiene opplever at samfunnet ikke i tilstrekkelig grad stiller opp. Regjeringen vil skape et samfunn som har bruk for alle. Derfor lager vi nå en likeverdsreform.

Ill.foto

Gi innspill på dialogmøter

Likeverdsreformen skal gjøre hverdagen enklere for familier som venter eller har barn med behov for sammensatte tjenester. Brukere, pårørende, frivillige og ansatte i kommunene kan bidra med verdifulle erfaringer som kan danne grunnlag for innholdet i en slik reform. Vi inviterer derfor til dialogmøter om reformen.

Ill.foto

Ny reform for barn og familier med behov for sammensatte tjenester

Norge er et velferdssamfunn med gode ordninger for de som har behov for støtte og hjelp. Likevel opplever mange familier at de må kjempe mot systemet. Noen får ikke god nok hjelp. Andre føler seg som en byrde. Slik skal vi ikke ha det.  I det norske samfunnet skal vi ha bruk for alle. Regjeringen starter derfor arbeidet med en ny reform, Likeverdsreformen.

Hender som holdes

Et samfunn med bruk for alle

Kronikk av de fire partilederne i regjeringen om likeverdsreformen, på trykk i Vårt Land 14. august 2019.

Til toppen