Likeverdsreformen

Regjeringen vil gjøre hverdagen enklere for familier som venter eller har barn med behov for sammensatte tjenester. Flere av disse familiene opplever at samfunnet ikke i tilstrekkelig grad stiller opp. Regjeringen vil skape et samfunn som har bruk for alle. Derfor lager vi nå en likeverdsreform.

Ill.foto

Rapport om dialogmøter Likeverdsreformen

Forutsigbarhet, individualitet og tilhørighet er grunnleggende behov for familier som har barn med behov for sammensatte tjenester. Det kom fram på de regionale dialogmøtene om Likeverdsreformen.

Ill.foto

Ny reform for barn og familier med behov for sammensatte tjenester

Norge er et velferdssamfunn med gode ordninger for de som har behov for støtte og hjelp. Likevel opplever mange familier at de må kjempe mot systemet. Noen får ikke god nok hjelp. Andre føler seg som en byrde. Slik skal vi ikke ha det.  I det norske samfunnet skal vi ha bruk for alle. Regjeringen starter derfor arbeidet med en ny reform, Likeverdsreformen.

Hender som holdes

Et samfunn med bruk for alle

Kronikk av de fire partilederne i regjeringen om likeverdsreformen, på trykk i Vårt Land 14. august 2019.