Foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF 13.12.2001

Klikk her for å lese foretaksmøteprotokollen (PDF 635Kb)