Foretaksmøte i Helse Nord RHF 18.12.2001

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Sosial- og helsedepartementet

Klikk her for å lese foretaksmøteprotokollen (PDF 578 Kb)