Foretaksmøte i Helse Nord RHF 12.12.2002

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helsedepartementet

Klikk her for å lese foretaksmøteprotokollen (PDF 592 Kb)