Foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF 28.01.09

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Klikk her for å lese foretaksmøteprotokollen (PDF s Mb)