Foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF 28.01.09

Klikk her for å lese foretaksmøteprotokollen (PDF s Mb)