Foretaksmøte i Helse Nord RHF 09.09.09

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Klikk her for å lese foretaksmøteprotokollen i pdf-format