Foretaksmøte i Helse Nord RHF 09.09.09

Klikk her for å lese foretaksmøteprotokollen i pdf-format