Foretaksmøte i Helse Nord RHF 28.01.09

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Klikk her for å lese foretaksmøteprotokollen (PDF 2 Mb)