Foretaksmøte i Helse Nord RHF 07.06.2010

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Klikk her for å lese foretaksmøteprotokollen (PDF 385 Kb)