Foretaksmøter i Helse Sør-Øst RHF 26.01.2010

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Klikk her for å lese protokollen fra foretaksmøte kl. 13.00 (PDF 201 Kb)

Klikk her for å lese protokollen fra foretaksmøte kl. 13.30 (PDF 858 Kb)