Foretaksmøte i Helse Nord RHF 14.12.2011

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Klikk her for å lese foretaksmøteprotokoll (Pdf 824 kB)