Foretaksmøte i Helse Nord RHF 26.01.2011

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Klikk her for å lese foretaksmøteprotokollen (PDF 1 Mb)


Vedtekter endret 26. januar 2011