Foretaksmøte i Helse Nord RHF 05.06.2012

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Klikk her for å lese foretaksmøteprotokollen (PDF 3 Mb)