Foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 23.05.2013

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Klikk her for å lese foretaksmøteprotokollen (PDF 4 Mb)

 

Vedtekter endret 23. mai 2013