Foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF 10.12.2015

Klikk her for å lese protokollen fra foretaksmøte.