Foretaksmøte i Helse Nord RHF 17.11.2015

Klikk her for å lese protokollen fra foretaksmøte.