Foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 24.06.2016

Klikk her for å lese protokollen fra foretaksmøte.