Foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF 19.06.2017

Klikk her for å lese foreløpig foretaksmøteprotokoll.

Protokollen er endelig når den er signert.