Foretaksmøte i Helse Nord RHF 15.12.2017

Klikk her for å lese foretaksmøteprotokollen.