Foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF 13.06.2018

Klikk her for å lese foretaksmøteprotokollen.