Foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF 16.01.2018

Klikk her for å lese foretaksmøteprotokollen fra foretaksmøte kl. 09:30.

Klikk her for å lese foretaksmøteprotokollen fra foretaksmøte kl. 13:30.


Vedtekter Helse Midt-Norge RHF sist endret 16. januar 2018.