Foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF 18.12.2018

Klikk her for å lese foretaksmøteprotokollen.