Foretaksmøte i Helse Nord RHF 16.01.2018

Klikk her for å lese foretaksmøteprotokollen fra foretaksmøte kl. 09:45.

Klikk her for å lese foretaksmøteprotokollen fra foretaksmøte kl. 13:30.