Foretaksmøte i Helse Nord RHF 18.12.2018

Klikk her for å lese foretaksmøteprotokollen.