Foretaksmøte i Helse Nord RHF 26.02.2018

klikk her for å lese foretaksmøteprotokollen.