Foretaksmøte i Helse Vest RHF 16.01.2018

Klikk her for å lese foretaksmøteprotokollen fra foretaksmøte kl. 09:15

Klikk her for å lese foretaksmøteprotokollen fra foretaksmøte kl. 13:30.