Foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF 03.01.2020

Klikk her for å lese foretaksmøteprotokollen.