Foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF 08.05.2020

Klikk her for å lese foretaksmøteprotokollen.