Foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF 10.06.2020

Klikk her for å lese foretaksmøteprotokollen.