Foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF 13.11.2020

Klikk her for å lese foretaksmøteprotokollen.