Foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF 16.12.2020

Klikk her for å lese foretaksmøteprotokollen.