Foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF 17.04.2020

Klikk her for å lese foretaksmøteprotokollen.