Foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF 25.03.2020

Klikk her for å lese foretaksmøteprotokollen.