Foretaksmøte i Helse Nord RHF 14.01.2020

Klikk her for å lese foretaksmøteprotokollen fra foretaksmøte kl. 09:45.

Klikk her for å lese foretaksmøteprotokollen fra foretaksmøte kl. 13:30.

 

Vedtekter Helse Nord RHF sist endret 14. januar 2020.