Foretaksmøte i Helse Nord RHF 30.06.2020

Klikk her for å lese foretaksmøteprotokollen (PDF)