Foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF 08.04.2022

Klikk her for å lese foretaksmøteprotokollen (PDF)