Foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF 10.01.2022

Klikk her for å lese foretaksmøteprotokollen.

Vedtekter Helse Midt-Norge RHF sist endret 10. januar 2022.