Foretaksmøte i Helse Vest RHF 10.01.2022

Klikk her for å lese foretaksmøteprotokollen.

Vedtekter Helse Vest RHF sist endret 10. januar 2022.