Påmelding til regionalt innspillsmøte for Østlandet om stortingsmeldinger for klima og natur

Regjeringen skal i løpet av 2024 legge fram en stortingsmelding om naturmangfold for å følge opp den nye internasjonale naturavtalen, og en stortingsmelding om klima for perioden fram mot 2035 på veien mot lavutslippssamfunnet i 2050. Klima- og miljødepartementet leder arbeidet med begge meldinger og inviterer med dette til felles innspillsmøte for stortingsmeldingene. Møtet ledes av klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Praktisk info:

Møte for Østlandet blir holdt i Klima- og miljødepartementets egne lokaler i Kongensgate 20, Oslo, den 11. januar og vil vare fra klokken 09.00 – 12.00. Det er ikke mulig å delta på møte digitalt. 

Det legges opp til taletid på inntil tre minutter per innlegg. Om dere ønsker å holde innlegg, meldes dette i påmeldingsskjema. Ved stor pågang må vi ta forbehold om at vi ikke kan love alle taletid. Det blir ikke mulig å vise presentasjon under innleggene. Alle er velkomne til å sende inn skriftlig innspill i tillegg til, eller i stedet for, muntlige innlegg.

Skriftlige innspill kan sendes til postmottak@kld.dep.no merket med «23/5569 innspill til natur- og klimameldinger» innen en uke etter innspillsmøtet.

Videresend gjerne invitasjonen til relevante og tilsluttede organisasjoner, inkludert regional- eller lokallag.

Adgangsregler:

Kontroll av besøkendes identitet gjøres gjennom fremvisning av gyldig legitimasjon ved ankomst. Følgende legitimasjon godkjennes:

  • Norsk pass
  • Norsk nasjonalt ID-kort
  • Forsvarsdepartementets identitetskort (FD-ID)
  • Utenlandske pass
  • Norsk gyldig førerkort (ikke elektronisk)
  • Europeiske identitetskort (Identity card)

Besøkende som ikke kan fremvise gyldig legitimasjon vil ikke få adgang til bygget. 

 Veske/PC-veske/mindre ryggsekk kan tas med inn i bygget, Større bagasje er ikke tilatt. 

Påmelding:

Alle som ønsker å delta på møte må melde seg på via skjema under. Frist for påmelding for er 5. januar. 

PÅMELDINGEN ER NÅ STENGT.