Påmelding til regionalt innspillsmøte for Nord-Norge om stortingsmeldinger for klima og natur

Regjeringen skal i løpet av 2024 legge fram en stortingsmelding om naturmangfold for å følge opp den nye internasjonale naturavtalen, og en stortingsmelding om klima for perioden fram mot 2035 på veien mot lavutslippssamfunnet i 2050. Klima- og miljødepartementet leder arbeidet med begge meldinger og inviterer med dette til felles innspillsmøte for stortingsmeldingene. Møtet ledes av klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Praktisk info:

Innpillsmøte i Tromsø holdes  23. november på Framsenteret fra klokken 11:00 - 14:00. Dette vil være et hybridmøte med mulighet for både digital og fysisk deltagelse. Teamslenke sendes ut før møtet til de som deltar digitalt.

Det legges opp til taletid på inntil tre minutter per innlegg. Om dere ønsker å holde innlegg, meldes dette i møtet. Ved stor pågang må vi ta forbehold om at vi ikke kan love alle taletid. Det blir ikke mulig å vise presentasjon under innleggene. Alle er velkomne til å sende inn skriftlig innspill i tillegg til, eller i stedet for, muntlige innlegg.

Skriftlige innspill kan sendes til postmottak@kld.dep.no merket med «23/5569 innspill til natur- og klimameldinger» innen en uke etter innspillsmøtet, dvs. innen utgangen av 4. desember.

Videresend gjerne invitasjonen til relevante og tilsluttede organisasjoner, inkludert regional- eller lokallag.

Påmelding:

Frist for påmelding mandag 20. november.