Påmelding til regionalt innspillsmøte for Sør- og Vest-Norge om stortingsmeldinger for klima og natur

Regjeringen skal i løpet av 2024 legge fram en stortingsmelding om naturmangfold for å følge opp den nye internasjonale naturavtalen, og en stortingsmelding om klima for perioden fram mot 2035 på veien mot lavutslippssamfunnet i 2050. Klima- og miljødepartementet leder arbeidet med begge meldinger og inviterer med dette til felles innspillsmøte for stortingsmeldingene. Møtet ledes av klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Praktisk info:

Innpillsmøte for Sør- og Vest-Norge holdes på Radisson Blu Royal hotell i Bergen  27. november fra klokken 13:00 - 16:00. Det vil ikke være mulighet for digital deltagelse, bare fysisk oppmøte.

Det legges opp til taletid på inntil tre minutter per innlegg. Om dere ønsker å holde innlegg, meldes dette i møtet. Ved stor pågang må vi ta forbehold om at vi ikke kan love alle taletid. Det blir ikke mulig å vise presentasjon under innleggene. Alle er velkomne til å sende inn skriftlig innspill i tillegg til, eller i stedet for, muntlige innlegg.

Skriftlige innspill kan sendes til postmottak@kld.dep.no merket med «23/5569 innspill til natur- og klimameldinger» innen en uke etter innspillsmøtet, dvs. innen utgangen av 4. desember.

Videresend gjerne invitasjonen til relevante og tilsluttede organisasjoner, inkludert regional- eller lokallag.

Påmelding:

Frist for påmelding er 22. november.

PÅMELDINGEN ER NÅ STENGT.