Relevante brev, rapporter, retningslinjer, lovverk, presentasjoner etc.

Her finner du relevante dokumenter og brev som omhandler kommuneøkonomi.

Presentasjoner

Utvalgte brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forskrifter til kommuneloven

Lenkene til lovene og forskriftene på denne siden fører til Lovdata.

Forskrifter til lov om interkommunale selskaper

Lover

Rekommandasjoner og veiledere

 • Veileder: Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner (Publikasjonsnummer H-2303) (desember 2013)
 • Veileder: Resultatledelse for lokalpolitikere. (Publikasjonsnummer H-2219) (desember 2007)
 • Veileder: Resultatledelse. Bruk av Balansert målstyring og andre former for systematiske resultatmålinger i kommunal sektor. (Publikasjonsnummer H-2154) (september 2004)
 • Økonomi- og budsjettstyring på lokalt og regionalt nivå". Norsk oversettelse av Europarådets rekommandasjon. (Publikasjonsnummer H-2150)
  [Engelsk versjon] lenke til Europarådet
 • Retningslinjer

 • Reviderte retningslinjer for skjønnstildelingen 2009 pdf-format (desember 2008)
 • Retningslinjer for skjønnstildelingen 2008 pdf-format (desember 2007)
 • Retningslinjer for skjønnstildelingen 2007 pdf-format (august 2006)
 • H-2140: Nye retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (januar 2003)
 •  Rapporter

 • Effektivitet og effektivitetsutvikling i kommunale tjenester: analyse for 2010-2012
  Notat utarbeidet av Senter for økonomisk forskning (mai 2014)
 • Kartlegging av kommunenes ressursbruk på kommunale veger
  Forprosjektutredning for Kommunal- og regionaldepartementet (november 2006)
 • Kommunregnskapet – Effektiv ressursbruk og formuesbevaring
  Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av KRD (juni 2006).
 • Effektivitet og effektivitetsutvikling i kommunesektoren: Rapportering for 2005
  Rapport utarbeidet av Senter for økonomisk forskning AS (SØF) og Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF) (juni 2006)
 • Evaluering av finansieringssystemer i kommunene
  Rapport utarbeidet av ECON Analyse (mai 2006)
 • Kartlegging av kommunenes utgifter til vedlikehold av sine bygninger.
  Rapport utarbeidet av Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) (mars 2006)
 • Plan for oppretting av den økonomiske ubalansen i kommuneøkonomien Rapport fra administrativ arbeidsgruppe (mars 2006)
 • Alternative finansieringsformer i kommunesektoren (juni 2005)
 • Rapporteringsregister for kommunesektoren (19.01.2004)
 • Kommunesektorens pensjonsutgifter. Rapport fra arbeidsgruppe, april 2002 (H-2132
 • Til toppen