Forsiden

Oppdaterte tall i nykommune.no

Verktøyet nykommune.no er nå oppdatert med ferske tall.

Nykommune.no er departementets nettside hvor man selv kan sjekke fakta og prognoser ved ulike kommunesammenslåinger. Siden lanseringen har om lag 75 000 besøkt nettsiden.

"Ny kommune" gir oversikt over kommunenes befolkningsutvikling, arbeidskraftbehov i ulike sektorer, økonomi, næringssammensetting og pendling. Det er mulig å sammenlikne tall og utviklingstrekk i opptil 14 kommuner.

Nå er det lagt ut befolkningstall per 1. januar 2016, samt befolkningsframskrivinger og øvrige KOSTRA-tall som ble publisert i juni. Det er også lagt ut nye tall for pendling og sysselsetting.