Oppstartssamling

31. oktober og 1. november var det oppstartseminar for kommuner som skal slå seg sammen. 360 deltakere fra over 60 kommuner var samlet for å lære av allerede sammenslåtte kommuner, og for å få oversikt over hva som må gjøres for å gjennomføre en vellykket sammenslåing.

Deltakerkommunene var representert med folk fra politisk ledelse, administrativ ledelse, og fra fagforeningene. 

Statsråd Jan Tore Sanner holdt åpningsinnlegg, der han la vekt på 

  • Kommende rådmann i Færder kommune, Toril Eeg
    Eeg snakket om 
  • Ordfører i Inderøy kommune, Ida Stuberg
  • Kommende rådmann i Sandefjord kommune, Gudrun H. Grindaker
  • Hovedtillitsvalgt Geir Ole Kanestrøm og tidligere prosjektleder Petter Ingeberg, Kristiansund og Frei. 
  • Spesialrådgiver Jorun T. Leegaard, KS
  • Kontorsjef for juridisk kontor, KL (danske KS), Karsten Thystrup
  • Ordfører i Stokke kommune, Erlend Larsen
  • Seniorrådgiver i KMD, Stein Ove Pettersen