Stokke, Andebu og Sandefjord søkte i dag om å slå seg sammen

De tre kommunene har siden sommeren utredet sammenslåing. Innbyggerne i alle kommunene har vært involvert gjennom folkemøter og innbyggerundersøkelser. Denne uken har de fattet felles vedtak om at de ønsker å slå seg sammen til én kommune.

- Kommunereformen handler om å sikre gode velferdstjenester der folk bor, nå og i fremtiden. Derfor er det viktig å involvere innbyggerne, slik disse kommunene har gjort, sier Sanner

Fylkesmannen i Vestfold har fulgt prosessen tett, og mener denne sammenslåingen vil være i tråd med målene i kommunereformen.

- Jeg er imponert over gjennomføringsevnen disse tre kommunene har vist. Som likeverdige partnere har de gjennomført en rask, åpen og grundig politisk prosess, sier Sanner.

Kommunene har vedtatt at den nye kommunen skal hete Sandefjord. Kommunen vil få i overkant av 62 000 innbyggere. Totalt får kommunene 70 millioner kroner i økonomisk støtte til sammenslåingen, der 40 millioner går til å dekke engangskostnader ved sammenslåingen og 30 millioner gis som reformstøtte og er til fri bruk.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil legge til rette for at sammenslåingen kan bli vedtatt gjennom kongelig resolusjon allerede denne våren, slik at den nye kommunen kan være på plass allerede 1. januar 2017.

- Jeg ønsker lokalpolitikerne og innbyggerne i de tre kommunene lykke til i arbeidet med å bygge en ny felles kommune, sier Sanner.

Statsminister Erna Solberg (t.v.) skåler med Stokke-ordfører Erlend Larsen, Andebu-ordfører Bjarne Sommerstad, Sandefjord-ordfører Bjørn Ole Gleditsch og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Statsminister Erna Solberg (t.v.) skåler med Stokke-ordfører Erlend Larsen, Andebu-ordfører Bjarne Sommerstad, Sandefjord-ordfører Bjørn Ole Gleditsch og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. (Foto: Agnar Kaarbø / KMD)

Se flere bilder på Flickr

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00