Om antibiotikabruk i norsk landbruk

Norge utmerker seg blant landene som bruker minst antibiotika i husdyrproduksjonen. Undersøkelser viser også at forekomsten av antibiotikaresistente bakterier i norsk mat og i norsk husdyrhold også er lav.

Norge er blant landene som bruker minst antibiotika

Regjeringen har satt flere tydelige mål for  redusert og riktigere bruk av antibiotika i Norge. Norsk husdyrnæring, veterinærer og bønder har i en årrekke arbeidet med å redusere bruken av antibiotika. Arbeidet gir resultater.

Det europeiske legemiddelverket utarbeider årlige rapporter over antibiotikaforbruket i europeiske land som viser gang på gang at Norge er blant landene som bruker minst antibitika i husdyrproduksjonen. 

Antibiotikaforbruk
Antibiotikaforbruk Foto: Det europeiske legemiddelverket.

Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 

Regjeringen lanserte en nasjonal strategi mot antibiotikaresistens i 2015. Målet med strategien er å redusere antibiotikabruken, opprettholde et riktig antibiotikabruk til dyr og mennesker, øke kunnskapen på feltet og at Norge skal være en internasjonal pådriver i kampen mot  antibiotikaresistens. Strategien beskriver regjeringens mål og tiltak for å redusere antibiotikabruken i årene frem mot 2020. 

Handlingsplan mot antibiotikaresistens

I 2016 ble det utarbeidet en handlingsplan for antibiotikaresistens som vektlegger seks sektorspesifikke hovedmål for landbruks- og matsektoren, og viktige tiltak under disse målene. Hvert halvår oppdateres status for arbeidet med handlingsplanen. Handlingsplanen er forankret i Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens, og er utarbeidet av Landbruks- og matdepartementet etter innspill fra næringen.