Berekraftsmåla

FN sine 17 berekraftsmål fram mot 2030 vart vedtekne av Høynivåforumet for bærekraftig utvikling i 2015. Måla er universelle og gjeld for alle land, også Noreg. Landbruks- og matdepartementet har koordineringsansvaret for FN sitt berekraftsmål nr 2: Utrydde svolt, oppnå mattryggleik og betre ernæring, og fremja berekraftig landbruk.

FNs bærekraftmål nr 2 Utrydde sult.

Berekraftsmål nr. 2

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har koordineringsansvaret for å følgje opp FN sitt berekraftsmål nr 2. Utrydde svolt, oppnå matsikkerheit og bedre ernæring, og fremje berekraftig landbruk.

Alle FNs bærekraftmål.

Norges oppfølging

FN sine berekraftsmål ser miljø, økonomi og sosial utvikling i samanheng. Dei gjeld for alle land og er et veikart for den globale innsatsen for ei berekraftig utvikling.

Logo FNs Bærekraftmål.

FNs bærekraftsmål

Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030. Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. De gjelder for alle land og er et veikart for den globale innsatsen for en bærekraftig utvikling.

Dokumenter

Humle på villmorell.

Strategi:

Nasjonal pollinatorstrategi

29.06.2018: Ein nasjonal strategi for å sikre fortsatt mangfald av villbier og andre pollinerande insekt.