Mat

Berekraftsmåla

FN sine 17 berekraftsmål fram mot 2030 vart vedtekne av Høynivåforumet for bærekraftig utvikling i 2015. Måla er universelle og gjeld for alle land, også Noreg. Landbruks- og matdepartementet har koordineringsansvaret for FN sitt berekraftsmål nr 2: Utrydde svolt, oppnå mattryggleik og betre ernæring, og fremja berekraftig landbruk.

FNs bærekraftmål nr 2 Utrydde sult.

Berekraftsmål nr. 2

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har koordineringsansvaret for å følgje opp FN sitt berekraftsmål nr 2. Utrydde svolt, oppnå matsikkerheit og bedre ernæring, og fremje berekraftig landbruk.

Alle FNs bærekraftmål.

Norges oppfølging

FN sine berekraftsmål ser miljø, økonomi og sosial utvikling i samanheng. Dei gjeld for alle land og er et veikart for den globale innsatsen for ei berekraftig utvikling.

Logo FNs Bærekraftmål.

FNs bærekraftsmål

Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030. Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. De gjelder for alle land og er et veikart for den globale innsatsen for en bærekraftig utvikling.

Siste om berekraftsmåla

Statssekretær Wenche Westberg (LMD) og statssekretær Ann-Mari Bjørnflaten i diskusjon med Marit Mjøen i agritekbedriften Findmy.

Bærekraftig utvikling av landbruket på dagsorden i Kenya

26.11.2022

Statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Wenche Westberg fulgte HKH Kronprinsen på offisielt besøk til Kenya 24. november. Besøket ble gjennomført sammen med kronprinsesse Victoria av Sverige. En felles norsk-svensk næringslivsdelegasjon på over 250 bedrifter ledsaget kronprinsen og kronprinsessen.

Risplanting i India.

Matsikkerhet på dagsorden med Verdens matvaredag

14.10.2022

Verdens matvaredag er i år 14. oktober. Dagen markeres samme uke som det er møte i komiteen for matsikkerhet (CFS) i Roma, der saker som omhandler matsikkerhet og ernæring diskuteres blant FNs medlemsland, flere FN-organisasjoner, sivilsamfunn og privat sektor.

Dokumenter

Humle på villmorell.

Strategi:

Nasjonal pollinatorstrategi

29.06.2018

Ein nasjonal strategi for å sikre fortsatt mangfald av villbier og andre pollinerande insekt.

Urbant landbruk.

Dyrk byer og tettsteder - Nasjonal strategi for urbant landbruk

Plan/strategi 09.02.2021

Regjeringen lanserte 9. februar 2021 en nasjonal strategi for urbant landbruk.