Webinarer om natur og klima i planlegging

Planavdelingen i Kommunal- og distriktsdepartementet holder i samarbeid med Miljødirektoratet en rekke webinarer om klima og natur i planlegging.

Kunnskapsarena for klima og natur i planlegging

Program, påmelding og lenker til de enkelte webinarene finner du på  hos miljødirektoratet på www.miljodirektoratet.no/kunnskapsarena

Banner for webinarserien
Foto: Miljødirektoratet/KDD

Webinarer som er planlagt (oppdateres løpende)

  • 5. mars: Klima- og naturhensyn i planstrategien
  • 19. mars: Hvordan ta hensyn til naturmangfold i planarbeid
  • 9. april: Hvordan redusere klimagassutslipp gjennom planarbeid
  • 30. april: Hvordan bruke planarbeidet til effektiv klimatilpasning
  • 21. mai: Synergier og målkonflikter, natur og klima i planarbeid
  • 17. september: Planrevisjon og planvask for klima og natur
  • 15. oktober: Arealregnskap, naturregnskap og klimagassregnskap
  • 5. november: Medvirkning og involvering i planarbeid
  • 26. november: Kommunesamarbeid for klima- og naturhensyn i plan
  • 10. desember: Lag beslutningsgrunnlaget for klima- og naturhensyn