Webinarer om natur og klima i planlegging

Planavdelingen i Kommunal- og distriktsdepartementet holder i samarbeid med Miljødirektoratet en rekke webinarer om klima og natur i planlegging. Per. 14. mai har det vært arrangert fire webinarer. Det neste i rekken holdes den 21. mai og handler om synergier og målkonflikter, natur og klima i planarbeid.

Kunnskapsarena for klima og natur i planlegging

Program, påmelding og lenker til de enkelte webinarene finner du på  hos miljødirektoratet på www.miljodirektoratet.no/kunnskapsarena

Banner for webinarserien
Foto: Miljødirektoratet/KDD

Webinarer som er avholdt (opptak ligger ute)

Webinarer som er planlagt

  • 17. september: Planrevisjon og planvask for klima og natur
  • 15. oktober: Arealregnskap, naturregnskap og klimagassregnskap
  • 5. november: Medvirkning og involvering i planarbeid
  • 26. november: Kommunesamarbeid for klima- og naturhensyn i plan
  • 10. desember: Lag beslutningsgrunnlaget for klima- og naturhensyn