Aktuelle dokumenter for eksportkontroll

Oversikt over lov, forskrift, retningslinjer og lister over varer som kommer inn under eksportkontrollen.