Eksportkontroll

Eksport til Iran – gjeninnføring av amerikanske sanksjoner og EUs blokkeringsforordning

President Trump besluttet 8. mai 2018 å trekke USA ut av atomavtalen med Iran (JCPOA) og gjeninnføre de amerikanske sanksjonene som USA opphevet for å sette atomavtalen i verk. Dette inkluderer såkalte sekundærsanksjoner som rammer ikke-amerikanske aktørers virksomhet med og i Iran.

Fra og med 5. november 2018 er alle de amerikanske sanksjonene mot Iran gjeninnført. Informasjon fra amerikanske myndigheter om sanksjonene kan leses her og her. I tillegg er det publisert oppsummerende informasjon om temaet på Steptoe International Compliance Blog.

EU ønsker på sin side å bevare atomavtalen og kunngjorde tirsdag 7. august 2018 at de har oppdatert en blokkeringsforordning for å beskytte europeiske selskaper fra de amerikanske sanksjonene. Forordningen med vedlegg trådte i kraft samme dag, samtidig med gjeninnføringen av de første amerikanske sanksjonene. EU har også publisert følgende veileder og «Q&A» til forordningen.

Det er usikkert hvordan de amerikanske sanksjonene vil ramme ikke-amerikanske aktører og hvilke virkninger EUs blokkeringsforordning vil ha. For norske aktører med virksomhet med eller i Iran er det derfor viktig å sette seg inn i de nye reglene. Norske myndigheter er på generelt grunnlag varsomme med å vurdere rekkevidden av andre lands regler, og norske selskaper må selv vurdere konsekvensene av de ulike reglene.

Endringene i USAs og EUs regelverk innebærer ingen endring i det norske regelverket for handel med Iran. Du kan lese mer om det norske regelverket norske regelverket her.

Norge støtter atomavtalen, og norske myndigheter følger drøftingene i EU tett om mulige tiltak for å beskytte europeisk næringsliv. Vi vurderer nå om det skal innføres egne tiltak fra norsk side.

Spørsmål til det norske regelverket kan sendes inn via E-lisens eller til Utenriksdepartementets servicetelefon for eksportkontroll: 23 95 06 50.